020 22 659 03 info@avg-compleet.nl
Benoemen van een functionaris gegevensbescherming

Benoemen van een functionaris gegevensbescherming

Zoals eerder al gezegd, kan iedereen die voldoet aan de eisen voor een FG, voor deze functie worden aangesteld. Als een FG ook nog andere werkzaamheden verricht binnen de organisatie, dan mogen die andere werkzaamheden niet conflicterend zijn met de taken van de FG....
Benoemen van een functionaris gegevensbescherming

Commercieel voordeel van het hebben van een FG

Een Functionaris Gegevensbescherming mag zich met allerlei zaken ‘bemoeien’, en het gebeurt nogal eens dat je als FG een goed idee torpedeert: “op deze manier mogen we deze gegevens niet verwerken” of “deze verwerking is niet verenigbaar met het oorspronkelijke...
Benoemen van een functionaris gegevensbescherming

Eisen aan de Functionaris Gegevensbescherming

 Een FG moet op een groot aantal gebieden deskundig zijn. De AVG stelt, dat een FG over voldoende professionele kwaliteiten moet beschikken om zijn taken te kunnen uitvoeren.In het bijzonder worden genoemd deskundigheid op het gebied van wetgeving en de praktijk...