020 22 659 03 info@avg-compleet.nl
Wet bescherming persoonsgegevens

Wet bescherming persoonsgegevens

Dit artikel gaat over de Wet Bescherming Persoonsgegevens uit 2001, die door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in mei 2018 buiten werking is gezet. Lees op de pagina over de Algemene Verordening Gegevens uitgebreide informatie over de...
Wet bescherming persoonsgegevens

Wat betekent de Onafhankelijkheid van de FG?

De functionaris gegevensbescherming moet de juiste professionele kwaliteiten bezitten.De AVG noemt in dit verband met name deskundigheid op het gebied van wetgeving,de praktijk van gegevensbescherming en het vermogen om de in de AVG genoemde taken te verrichten....
Wet bescherming persoonsgegevens

Taken van de Functionaris Gegevensbescherming

De functionaris gegevensbescherming moet de juiste professionele kwaliteiten bezitten.De AVG noemt in dit verband met name deskundigheid op het gebied van wetgeving,de praktijk van gegevensbescherming en het vermogen om de in de AVG genoemde taken te verrichten....
Wet bescherming persoonsgegevens

Kan iedereen als FG worden aangewezen?

De functionaris gegevensbescherming moet de juiste professionele kwaliteiten bezitten.De AVG noemt in dit verband met name deskundigheid op het gebied van wetgeving,de praktijk van gegevensbescherming en het vermogen om de in de AVG genoemde taken te verrichten....
Wet bescherming persoonsgegevens

Hoe kan de FG zijn werk goed doen?

Een Functionaris Gegevensbescherming kan zijn werkalleen maar goed doen als de organisatie mee helpt.Dit betekent het volgende: De organisatie de FG op tijd moet betrekken bij alles wat te maken heeft met ontwikkelingenen/of gebeurtenissen op het gebied de...
Wet bescherming persoonsgegevens

Het Toezicht door de Functionaris Gegevensbescherming

De aanbevelingen van een FG wegen zwaar bij het bepalen of een verwerking rechtmatig is.Maar het oordeel van de FG is niet doorslaggevend. De Autoriteit Persoonsgegevens blijft als nationale toezichthouder de enige partij met corrigerende bevoegdheden,maar zal zich...
Wet bescherming persoonsgegevens

Benoemen van een functionaris gegevensbescherming

Zoals eerder al gezegd, kan iedereen die voldoet aan de eisen voor een FG, voor deze functie worden aangesteld. Als een FG ook nog andere werkzaamheden verricht binnen de organisatie, dan mogen die andere werkzaamheden niet conflicterend zijn met de taken van de FG....
Wet bescherming persoonsgegevens

Commercieel voordeel van het hebben van een FG

Een Functionaris Gegevensbescherming mag zich met allerlei zaken ‘bemoeien’, en het gebeurt nogal eens dat je als FG een goed idee torpedeert: “op deze manier mogen we deze gegevens niet verwerken” of “deze verwerking is niet verenigbaar met het oorspronkelijke...
Wet bescherming persoonsgegevens

Eisen aan de Functionaris Gegevensbescherming

 Een FG moet op een groot aantal gebieden deskundig zijn. De AVG stelt, dat een FG over voldoende professionele kwaliteiten moet beschikken om zijn taken te kunnen uitvoeren.In het bijzonder worden genoemd deskundigheid op het gebied van wetgeving en de praktijk...