020 22 659 03 info@avg-compleet.nl

 Een FG moet op een groot aantal gebieden deskundig zijn.

De AVG stelt, dat een FG over voldoende professionele kwaliteiten moet beschikken om zijn taken te kunnen uitvoeren.
In het bijzonder worden genoemd deskundigheid op het gebied van wetgeving en de praktijk inzake gegevensbescherming.

In de praktijk betekent dit dat een Functionaris Gegevensbescherming kennis en ervaring moet hebben op de volgende gebieden:

 • Nationale en Europese privacywetgeving, waaronder de AVG.
  Ook met de richtlijnen van de Artikel 29 Werkgroep
  (dit is het onafhankelijke advies- en overlegorgaan van de Europese privacytoezichthouders)
  moet de Functionaris Gegevensbescherming goed bekend zijn.
 • De gegevensverwerkingen van de organisatie
 • Informatiebeveiliging
 • Risico Management
 • De sector en sectorspecifieke regelgeving van de organisatie
 • Consultancy vaardigheden
 • Auditering
 • Public Relations

Bovendien moet een FG betrouwbaar zijn. Een FG is gehouden aan een geheimhoudingsplicht.

Er bestaat nog niet een standaard opleiding of certificering voor FG’s.
Er zijn wel diverse opleidingen waar de functie van een Functionaris Gegevensbescherming wordt onderwezen.
Hierbij krijgt de deelnemer een certificaat na afloop.

Het is van belang dat de FG die uw organisatie aanstelt voldoende kennis bezit van bovengenoemde onderwerpen.
Een niet officieel erkend certificaat kan een goede aanwijzing zijn dat de betreffende persoon hierover beschikt.
Het is echter van belang ook het c.v. van de kandidaat-FG te bekijken of er voldoende ervaring is.

Gratis checklist aanstellen functionaris gegevensbescherming

Download gratis

Lees hier wanneer je een functionaris gegevensbescherming (FG) moet aanstellen.

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Lees ook: